PRAVIDLÁ PRE CS:GO NA ONHOST ESPORTIC MASTERS

PRAVIDLÁ COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

1. FORMÁT ZÁPASOV

1.1 Zápas sa hrá metódou 5 na 5 hráčov. Minimálny počet hráčov v tíme potrebný pre

začatie hry je 4, minimálny počet hráčov pre udržanie hry je 3.

1.2 Pokiaľ sa súper nedostaví do 15 minút od oficiálneho začiatku, bude zápas

skontumovaný v prospech tímu, ktorý sa dostavil. Kontumácie sú vo formáte 1 : 0.

1.3 Hrá sa systémom MR15 na jednu mapu (po 15- tich kolách si tímy vymenia strany).

Zápas končí, ak jeden z tímov dosiahne 16 bodov alebo odohrá 30 kôl.

1.4 V skupinách je možná remíza (15 – 15, v prípade ply-off sa predlžuje MR3, start money

16000).

1.5 Základná skupina, štvrťfinále a semifinále bude prebiehať systémom B01. Finále bude

prebiehať systémom B03.

1.6 Tímy budú rozdelené do 4 skupín po 4 tímy. Zo skupiny postupujú do štvrťfinále

prvé 2 tímy z každej skupiny. Pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas. Ak je aj ten remízový, tak

sa berie do úvahy počet víťazných kôl tímu dosiahnutý počas všetkých zápasov

skupiny.

2. PRIEBEH TURNAJA

2.1 Na turnaj je potrebné prísť s veľkým časovým predstihom pred začiatkom skupinovej fázy. Turnaj začína oficiálne o 9:00, avšak prezentácia tímov už od 8:00!

2.2 K dispozícií je 16 slotov, teda štyri tímy budú rozdelené do štyroch skupín, nasledovať bude štvrťfinále, semifinále a následne grandfinále.

2.3 Každý jeden účastník musí mať určeného kapitána na banovanie máp. Banovanie máp prebehne po dohode s adminom priamo na servery alebo je možnosť banovania priamo pred očami danného admina.

2.4 Kapitáni sú povinní si vybrať z nasledujúcich active duty máp:

– DE_MIRAGE

– DE_INFERNO

– DE_VERTIGO

– DE_OVERPASS

– DE_DUST2

– DE_TRAIN

– DE_NUKE

2.5 Po skončení zápasu je každý jeden hráč povinný nahrať screenshot a nahlásiť výsledok adminovi turnaja.

3. POVINNOSTI HRÁČOV A ICH OBMEDZENIA

3.1 Oficiálne súpisky tímov vychádzajú zo súpisky uvedenej pri registrácií.

3.2 Kapitán tímu má povinnosť spraviť konečný screenshot po skončení zápasu.

3.3 Každý hráč je povinný rešpektovať rozhodnutie admina, aj v prípade, že sa nebude

zdať ako logické. V prípade záujmu sa môžu hráči odvolať u hlavného admina.

Porušenie príkazov od admina môže spôsobiť diskvalifikáciu.

4. PRAVIDLÁ

4.1 Je zakázané akékoľvek používanie externého programu, ktorý mení vlastnosti hry, alebo

zvýhodňuje hráčov oproti ostatným. To zahŕňa aj úpravu v ovládačoch grafiky.

4.2 Je zakázané používanie vlastných modelov hráčov/ zbraní.

4.3 V knife rounde môže hráč používať iba nôž.

4.4 Je zakázané bugovanie.

4.5 Je zakázané využívanie bugov a chýb máp, kde sa hráč nedostane legálnou cestou!

(vysadením od spoluhráča)!

4.6 Zákaz používania alkoholických nápojov!