PRAVIDLÁ PRE CLASH ROYALE NA ONHOST ESPORTIC MASTERS 2019

OFICIÁLNE PRAVIDLÁ CLASH ROYALE TURNAJA

Účasť na podujatí je podmienená zakúpením lístku na podujatie alebo zakúpením lístku priamo na podujatí. Účastníci turnaja sú povinní si doniesť vlastné mobily/na ktorých sú schopný rozbehnúť hru Clash Royale. Turnaj bude prebiehať v priestoroch podujatia, preto je potrebné aby sa všetci hráči dostavili osobne do priestorov. V prípade technických problémov, za ktoré nezodpovedá organizátor má hráč 15 minút na vyriešenie problému, inak hráč prehrá kontumačne daný zápas. Je prísne zakázané používanie programov tretích strán, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok zápasu (cheaty). Agresívne a vulgárne správanie počas podujatia je prísne zakázané. V prípade porušenia pravidiel môže dostať daný hráč BAN na podujatie a na pokračovanie ďalších podujatí.

PRIEBEH TURNAJA

Typ zápasu: 1v1.

Čas zápasu: 3min.

Čas predĺženia: 3min.

Mód hry: B03

 • Hráči môžu používať akékoľvek karty, ktoré majú v hre odomknuté
 • Na turnaji nie je možnosť banu na karty.
 • Hráči sa musia do dostaviť do klanu určeného organizátorom s dostatočným predstihom
 • Hráči si môžu meniť decky medzi zápasmi
 • Organizátor si však vyhradzuje právo banovať karty, ktoré boli publikované tesne pred podujatím.
 • Zápasy prebiehajú friendly battle a vyzvaním svojho protivníka vo vybranom klane podľa vopred určeného rozpisu
 • Prvú hru vytvára hráč, ktorý je v zozname hráčov uvedený naľavo.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TURNAJA

 • Hráči sú povinní hrať turnaj podľa rozpisu. Meškanie na turnaj viac ako 10 minút bude znamenať diskvalifikáciu meškaného hráča. V prípade , že hráč mešká zo závažných dôvodov, admin mu môže vyhovieť a urobiť tak výnimku.
 • Využívanie nedovolených aplikácií je ZAKAZANÉ a bude trestané diskvalifikáciou!
 • Akékoľvek nešportové správanie (vulgárne poznámky, arogancia či spamovanie v chate) je trestané kontumáciou zápasu.
 • Využívanie clanového chatu je povolené len v ojedinelých prípadoch, je zakázaný spam.

PRIPOJENIE NA INTENRET

 • Každý hráč bude mať k dispozícií pripojenie na sieť wi-fi alebo bude môcť hrať na svojich vlastných dátach.
 • Admin môže nariadiť opakovanie zápasu alebo určenie víťaza zápasu na základe priebehu turnaja.
 • Pri výpadku internetu či lagovaní je potrebné kontaktovať admina ihneď!

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu miesta atermínu turnaja. Zároveň si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.